Veikala darba laiks:  pirmdienās - piektdienās no 10:00 līdz 18:00;   sestdienās no 10:00 līdz 15:00;   svētdienās - brīvs

E-veikala noteikumi

Pirkumi www.astravelo.lv

  Mēs rūpēsimies, lai pirkumi www.astravelo.lv būtu ērti un droši, taču šaubu gadījumā vienmēr iesakām sazināties ar mūsu konsultantiem vai apmeklēt mūsu veikalu Rīgā, Gunāra Astras ielā 5.

  Klients reģistrējas vietnē www.astravelo.lv un ievada pirkuma veikšanai un piegādei nepieciešamo informāciju (vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts un piegādes adrese). Pircējs apliecina, ka informācija ir patiesa un precīza. "Astra velo" neuzņemas atbildību par piegādes kavēšanos vai darījuma/līguma izpildi, ja Pircēja sniegtā informācija ir neprecīza vai nepatiesa.

  Pirkums tiek uzskatīts par veiktu brīdī, kad ir izpildījušies visi zemāk minētie nosacījumi:

  • vietnē www.astravelo.lv ir izvēlēts pirkumu grozs;
  • vietnē www.astravelo.lv ir ievadīta nepieciešamā minimālā informācija - vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts un piegādes veids un adrese;
  • vietnē www.astravelo.lv ir veikta pirkuma groza apmaksa ar kādu no pieejamajiem maksāšanas līdzekļiem.

  "Astra velo" nekavējoties uz Pircēja norādīto e-pasta adresi nosūta pirkuma apstiprinājumu.

  "Astra velo" ir tiesības vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājuma atteikties no darījuma, ja Pircēja sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza un preces piegādi veikt nav iespējams. "Astra velo" ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt Pircējam naudas līdzekļus, pārskaitot tos uz Pircēja IBAN kontu ES kredītiestādē.

  Visu saziņu un komunikāciju puses veiks pa Interneta veikala vietnē norādītajām Pircēja un "Astra velo" e-pasta adresēm un/vai tālruni.

  Gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt informācijas reģistrēšanu uz pastāvīgā datu nesēja, Puses izmantos e-pastus.

  Pircējs apliecina, ka ir pilngadīgs un ir tiesīgs slēgt Pirkuma līgumu.

  Preču garantija:

  Pircējam ir tiesības izteikt pretenzijas par preces kvalitāti 2 (divu) gadu laikā no pirkuma veikšanas datuma. Ja prece lietota atbilstoši noteikumiem, "Astra velo" nodrošina preces remontu vai aizvietošanu ar līdzvērtīgu preci, bet, ja tas nebūs iespējams, "Astra velo" atmaksās Pircējam samaksātos naudas līdzekļus.

  Preču garantija neietver transporta, apkopes vai citu pakalpojumu/izmaksu kompensāciju Pircējam.

  Atteikšanās no pirkuma līguma:

  Pircējam ir tiesības atgriezt nelietotu un oriģināli iepakotu preci (atteikties no preces pirkuma) 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pirkuma dienas. Pircējs nosūta "Astra velo" paziņojuma veidlapu par atteikšanos no preces un nogādā preci "Astra velo" veikalā Rīgā, Gunāra Astras ielā 5.

  Ja prece neatbilst nelietotas preces nosacījumiem, "Astra velo" ir tiesības pieprasīt no Pircēja preces vērtības zuduma kompensāciju.

  Drošība un personas dati:

  "Astra velo" ievēro LR un EU normatīvos aktus, tai skaitā Fizisku personu datu apstrādes likumu

  Pirkumu vēsture vai pirkumu grozs ir konfidenciāla informācija un "Astra velo" nav tiesīgs to izpaust trešajām personām.

  Reģistrētie personas/pircēja dati ir pirkuma informācija, vārds, uzvārds, adrese, tālrunis un citi dati, kurus Pircējs sniedzis, noslēdzot preces pirkuma līgumu. Personas datu apstrādātājs ir SIA Veloprofs.lv 40003916069

  Pircējs apstiprina, ka piekrīt personas datu apstrādei Līguma nosacījumu izpildes nodrošināšanai un citiem mērķiem, kuriem Pircējs sniedzis īpašu atļauju.

  "Astra velo" mājas lapai ir SSL sertifikāts, kas nodrošina "Astra velo" un Pircēja komunikācijas drošību.

  Maksājumu apstrādi nodrošina AS SEB banka e-komercijas maksājumu modulis. "Astra velo" nav pieejami Pircēja maksājumu iniciēšanas/apstiprināšanas rīki.

  Pircējam ir tiesības mainīt, dzēst vai labot sniegtos datus, kā arī aizliegt savu datu izmantošanu.

  Strīdi un domstarpības:

  Strīdus un domstarpības Puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā, bet, ja tas nebūs iespējams, tad LR likumdošanā noteiktajā ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtībā.

  "Astra velo" un Pircēja savstarpējās tiesības un pienākumus nosaka www.astravelo.lv vietnē ievietotie noteikumi un LR normatīvie akti, tai skaitā Patērētāju aizsardzības likums.